Негована читалачка култура у Љубовији

Здружити ум и око са књигом значи неговати читалачку културу која дела националне и светске књижевности чине непролазним духовним вредностима у векове. Претходно наведено сведоче потврдном реченицом и библиотекари Библиотеке „Милован Глишић“ у Љубовији откривајући најчитаније романескне приче у претходној години.

Сходно епидемијској ситуацији, али и околностима које диктирају средина и друштво посредством социолошких, психолошких, филмских и уопште културолошких утицаја читана су књижевна дела на која је утиснут печат управо тих чинилаца.