„ОД ПРИСАЈЕДИЊЕЊА ДО ПРЕКРАЈАЊА ВОЈВОДИНА У КРАЉЕВИНИ СХС / ЈУГОСЛАВИЈА 1918-1941.“

У е-читаоници Народне библиотеке Крушевац ,проф. др Саша Марковић, декан Педагошког факултета у Сомбору, Универзитет у Новом Саду,  представио је монографију Од присаједињења до прекрајања Војводина у Краљевини СХС / Југославија 1918 – 1941., резултат вишегодишњих истраживања историје војвођанског простора или Војводине између два светска рата, од 1918-1941. године.

По речима аутора „монографија је покушај синтезе политичке историје војвођанског простора између два светска рата у југословенској монархији. Ослања се на традиционалан методолошки приступ који се заснива на сучељавању обимне историјске грађе, али и објављене литературе“...